Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έναρξη το σχολικό έτος 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο