Βιογραφικό Σημείωμα Διευθυντή Π.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Κωνσταντίνου Παπαχρήστου

Ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστος από τον Ιούλιο του 2022 υπηρετεί ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Υπηρέτησε ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ από το 2010 έως το 2015. Το χρονικό διάστημα 2018-2022, ήταν Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) στο 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Ως Σχολικός Σύμβουλος άσκησε συμβουλευτικό και καθοδηγητικό έργο από το 2003 έως το 2010 στην 33η & 11η Περιφέρεια με έδρα το Περιστέρι και τον Πειραιά. Από το 2015 έως το 2018 στην 18η Περιφέρεια με έδρα τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Κατά τη διάρκεια του συμβουλευτικού έργου οργάνωσε πλήθος ενδοσχολικών και διασχολικών ημερίδων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας (1979-1981), της Ακαδημίας Μετεκπαίδευσης Ελλήνων Εκπαιδευτικών του Dillingen του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας στην ειδικότητα του Συμβούλου Παιδαγωγού (1996-97) και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (2000) στη «Διδακτική  της  Γλώσσας – Λογοτεχνία – Θέατρο  και  Εκπαίδευση».

Ως Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), εκπόνησε διδακτορική διατριβή και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Παιδαγωγικής (2011), με βαθμό άριστα με θέμα: «Συνεχιζόμενη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η Παιδαγωγική και Διδακτική Ετοιμότητα του Δασκάλου στο Σύγχρονο Ελληνικό Σχολείο».

Διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση το 1983 και έχει διδάξει στις σχολικές μονάδες του Καματερού, του Ζεφυρίου, της Ν. Ιωνίας, του Ν. Ηρακλείου, της Κηφισιάς  και σε δίγλωσσα σχολεία του Μονάχου, ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός, έργο για το οποίο διαθέτει εξαιρετική έκθεση αξιολόγησης για το διδακτικό του έργο. Έχει διατελέσει Διευθυντής/Υποδιευθυντής σε Δημοτικά Σχολεία. Το 1982-83 υπηρέτησε στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Έχει διδάξει:

 • στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. (Μ.Δ.Δ.Ε.) στον τομέα μετεκπαίδευσης των Δασκάλων (1998-2004) και στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (1997-2004) τα μαθήματα «Διδακτική Γλώσσας και Κειμένων», «Αντισταθμιστική Εκπαίδευση» και «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
 • σε Τμήματα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών (εξομοίωση) του Ε.Κ.Π.Α., σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούσαν την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ). Ήταν Επιμορφωτής στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπ/κών», σε Προγράμματα του Ι.Ε.Π. (Π.Ι.) και σε Προγράμματα του Ο.Ε.Π.Ε.Κ..

Σήμερα διδάσκει στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: «Οργάνωση – Διοίκηση & Ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων – Εκπαιδευτική Πολιτική – Προγραμματισμός/σχεδιασμός στην Εκπαίδευση και τους Οργανισμούς – διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού & διαχείριση συγκρούσεων κ.ά».

Είναι διδάσκων σε εξ αποστάσεως προγράμματα του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Διοίκηση/ηγεσία & Οργάνωση στην Εκπαίδευση», «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο» & «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Θεωρία και πράξη».

Διδάσκει στο Πρόγραμμα του ΚΕΜΕΨΕ –  Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ το Μάθημα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών».

Είναι επιστημονικός συνεργάτης και υπεύθυνος πρακτικής άσκησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου».

Συμμετείχε ως αξιολογητής του Π.Ι. των βιβλίων της Ιστορίας Γ – Δ Δημοτικού, των διδακτικών πακέτων της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, της Μελέτης του Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού και των λογισμικών πακέτων της πράξης «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συμμετείχε ως συντάκτης στη διαμόρφωση εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού 15 τόμων του Ι.Ε.Π., που αφορούσε στην αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (2011-2014) και ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου.

Ήταν Επιμορφωτής σε Κ.Ε.Κ., στο ΕΚΔΔΑ –ΙΝ.ΕΠ. και σε Επιμορφωτικά Προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επιπλέον, κατέχει Πιστοποίηση Α΄& Β΄ Επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.) και πιστοποιητικό Καθοδηγητικής Επάρκειας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2013) (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστος έχει διατελέσει:

 • Γενικός Γραμματέας τους Ι.Π.Ε.Μ-Δ.Ο.Ε (1997-99)
 • Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) (2001-04)
 • Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) (2006 -2010)
 • Πρόεδρος & Γεν. Γραμματέας Συλλόγων Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και τη Γερμανία
 • Μέλος του Παρατηρητηρίου Ισότητας της Κύπρου (2003 – 2008)
 • Μέλος Οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του eTwinning (2014-15)
 • Πιστοποίηση στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης», ΕΚΕΠΙΣ – Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
 • Επιμορφωτής και ενταγμένος στα Μητρώο ΕΚΔΔΑ/ΙΝ.ΕΠ & ΕΟΠΠΕΠ
 • Επιμορφωτής και Ενταγμένος στο Μητρώο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Αν. μέλος του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής (2022-23).
 • Συνεργάτης και Επιμορφωτής στο Πρόγραμμα του Ε.Κ.Π.Α. «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» (2022-2023).
 • Γεν. Γραμματέας του Εκπαιδευτικού Δικτύου «ΑΙΑΚΟΣ» – Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις και δικτύωση Α.Μ.Κ.Ε.

Έχει λάβει μέρος σε πλήθος Συνεδρίων ως Εισηγητής, αλλά και ως Οργανωτής.

Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων με βασικό θέμα τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τη Διοίκηση και Οργάνωση στην Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Παπαχρήστος, Κ. (2011). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  στο  ελληνικό  σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής. Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου – ISBN: 978-960-6748-91.
 2. Παπαχρήστος, Κ. (2022). Διαπολιτισμική Αγωγή-Εκπαίδευση και Παιδική λογοτεχνία (Διαπολιτισμική Αγωγή/Εκπαίδευση και  παιδική λογοτεχνία). Αθήνα:  Εκδόσεις ΑΙΑΚΟΣ. Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου – ISBN: 978-618-5666-66-8.
 3. Παπαχρήστος, Κ. (2011). Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών  στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου –  ISBN: 978-960-91817-1-6.
 4. Παπαχρήστος, Κ. (2011). Συμβουλευτική και Εκπαίδευση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου – ISBN 978-960-91817-2-3.
 5. Παπαχρήστος, Κ., Παγώνη, Π. (2020). Πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές/τριες στο ελληνικό σχολείο. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βιωματικές Δράσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής. ISBN: 978-960-579-121-6.
 6. Παπαχρήστος, Κ. & Ζαρκαδούλας, Ν. (2021). Διοίκηση στην Εκπαίδευση. Από το Διοικητικό Οργανισμό στο Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις ΑΙΑΚΟΣ. ΙSBN: 978-618-85795-5-2.
 7. Παπαχρήστος, Κ., Παγώνη, Π., Λεμπέση, Κ. (2021). Το σχολείο ως διαπολιτισμική κοινότητα μάθησης και η διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδόσεις ΑΙΑΚΟΣ. ISBN: 978-618-85642-0-6.
 8. Πρώτα  βήματα – Εγχειρίδιο  για   τη βασική   εκπαίδευση   στα  ανθρώπινα  δικαιώματα. 2007. (Μετάφραση). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  ISBN: 978-960-16-1995-8.
 9. Παπαχρήστος, Κ. & Μαυροκεφαλίδου, Ε. (2013). Μέτρα και παρεμβάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών στο σχολικό χώρο. Στο: Υγεία και ασφάλεια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.Αθήνα: Εκδόσεις: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ISBN: 978-960-6818-31-8.
 10. Παπαχρήστος, Κ. (2020). «Το σχολείο ως διαπολιτισμική κοινότητα μάθησης: Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας και των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου». Στο: Χ. Παρθένης (Επιμ.). Πολιτική και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σσ.226-254.  ISBN: 978-960-01-2154-4.
 11. Παπαχρήστος, Κ. (2011). «Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου». Στο: Γ. Μάρκου & Χ. Παρθένης (Επιμ.). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α. – Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, σσ.137-151. ISBN: 978-960-88298-2-4.
 12. Παπαχρήστος, Κ. & Τσίμας, Δ. (2005). «Διαπολιτισμικότητα και Ισότητα των Φύλων στο Ολοήμερο δημοτικό σχολείο: Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού». Στο: Β. Σακκάς (Επιμ). Ολοήμερα Δημοτικά  Σχολεία. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός. σσ.133-150.ISBN: 960-6622-31-2.
 13. Παπαχρήστος, Κ. & Μαυροκεφαλίδου, Ε. (1010). «Σχολική βία και Πολυπολιτισμικότητα. Η αναγκαιότητα των διαπολιτισμικών παρεμβάσεων». Στο: Σ. Κούτρας (Επιμ.). Η Ψυχική υγεία των παιδιών στην κοινωνία της Κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής. ΠΟ.ΚΕ.ΠΕ., σσ. 139-152. ISBN: 978-960-9692-41-0.

Βιβλία με ελεύθερη πρόσβαση για τα Σχολεία και τους Εκπαιδευτικούς

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
 2. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Μετάβαση στο περιεχόμενο