Αρχείο κατηγοριών

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής &...

Συνεξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής &...

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο των μεταθέσεων και έπειτα από την ανακοίνωσή των ονομάτων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών 27-03-2024, σας...

Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο των μεταθέσεων και έπειτα από την ανακοίνωσή των ονομάτων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών 27-03-2024, σας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο