Αρχείο κατηγοριών

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου καθώς και επικαιροποίησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου υπάρχουν σχετικές...

Χορήγηση και επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου καθώς και επικαιροποίησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου υπάρχουν σχετικές...

Μετάβαση στο περιεχόμενο