Αρχείο κατηγοριών

Σας επισημαίνουμε ότι (βλ. και Μέρος Γ. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ. της εγκυκλίου)...

Α. Αναστολή προσλήψεων & υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση & απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος – Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Σας επισημαίνουμε ότι (βλ. και Μέρος Γ. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ. της εγκυκλίου)...

Μετάβαση στο περιεχόμενο