Αρχείο κατηγοριών

Την Τετάρτη, 29/06/2022 έλαβε χώρα η τελετή εγκαινίων στις νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Τα εγκαίνια...

Τελετή εγκαινίων στις νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Την Τετάρτη, 29/06/2022 έλαβε χώρα η τελετή εγκαινίων στις νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Τα εγκαίνια...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι λόγω υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος δεν είναι εφικτή η επικαιροποίηση ορισμένων πεδίων στην ιστοσελίδα μας, καθώς...

Τεχνικό πρόβλημα ιστοτόπου Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι λόγω υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος δεν είναι εφικτή η επικαιροποίηση ορισμένων πεδίων στην ιστοσελίδα μας, καθώς...

Μετάβαση στο περιεχόμενο