Συμμετοχή σχολικών ομάδων στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με τίτλο: “Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη – Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης” των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο