Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής – (Ε.Φ.1019-206-9910700) για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο