Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Aν. Αττικής – ( Ε.Φ. 1019- 206-9910700) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο