Πρόσκληση σε προαιρετική δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση με βιωματικό εργαστήριο με θέμα: «Η διερευνητική μάθηση στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: ένα παράδειγμα από τα νηπιαγωγεία του Reggio Emillia»

Μετάβαση στο περιεχόμενο