Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Οργάνωση και προγραμματισμός της διδακτέας ύλης στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής – Θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης-Καλές Πρακτικές»

Μετάβαση στο περιεχόμενο