Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα: “Λειτουργία σχολικών μονάδων: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου κ.α.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο