Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (Υπ.Απόφαση με αρ.πρωτ.: Φ7/ΕΠ/82870/140328/Δ7/11-11-2022), διεθνή Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζονται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο