Ολοκλήρωση καταχώρησης Προϋπηρεσιών και Ατομικών στοιχείων όλων των εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε Ανατ. Αττικής στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο