Οδοιπορικό περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων στην Κωνσταντινούπολη 9-12 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου με θέμα «Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη – Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης

Μετάβαση στο περιεχόμενο