Ανάρτηση κυρωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών /ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο