Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Αττικής , σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 11 & 14 του Ν.4823/2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο