Ενημερωτικό Δελτίο – Επιμορφωτική Συνάντηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ των σχολικών μονάδων της Β΄ περιοχής της Ανατολικής Αττικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο