Ενημερωτικό Δελτίο – Επιμορφωτική Ημερίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τους/τις Διευθυντές/ντριες των Ιδιωτικών Σχολείων περιοχής ευθύνης της

Μετάβαση στο περιεχόμενο