Ενημέρωση Επιμορφωτικής Συνάντησης με θέμα: <Η Διδακτική Προσέγγιση του μαθήματος της Γλώσσας στις Ε και ΣΤ΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου>

Μετάβαση στο περιεχόμενο