Έγκριση υλοποίησης προσομοίωσης συνεδρίου με τίτλο: «1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών-Ενεργός Πολιτειότητα Πολίτης στο Σχολείο-Πολίτης του Κόσμου» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο