Έγκριση χρονικής επέκτασης ερευνητικού πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Κοινότητες Μάθησης: Αξιολόγηση Ομοτέχνων / Συνεργατικές πρακτικές εκπαιδευτικών»

Μετάβαση στο περιεχόμενο