Διαβίβαση πρόσκλησης σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση Νηπιαγωγών με θέμα: «Παιδί και Επικοινωνία»: Φιλαναγνωσία – STEM/STEAM Εκπαίδευση και ψηφιακή αφήγηση. Δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις στο Νηπιαγωγείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο