Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΚΕΔΑΣΥ ή ΠΥΣΠΕ σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών/ ΕΕΕΕΚ/ ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο