Ανακοίνωση της με αρ. 27/21-12-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο