Ανακοίνωση της με αρ. 21/03-10-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών

Μετάβαση στο περιεχόμενο