Ανακοίνωση της με αρ. 14/13-07-2023 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής – Αρχική Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής κλ. ΠΕ05, ΠΕ07

Μετάβαση στο περιεχόμενο