Ανακοινοποίηση της με αρ.21/03-10-2023 Πράξης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπ/σης

Μετάβαση στο περιεχόμενο