Τρίτη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο