Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Θερίσου ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή εμπειροτέχνη ιδιώτη μουσικού (ΕΜ16) για τη μουσική ειδίκευση «Κρητική Λύρα»

Μετάβαση στο περιεχόμενο