Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου

Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
1 9050262 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2 9520645 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3 9521057 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4 9521581 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
5 9051034 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ
6 9520646 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ
7 9051035 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
8 9520959 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
9 9521582 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
10 9051461 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
11 9520823 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
12 9051036 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
13 9521511 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
14 9051407 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
15 9051508 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
16 9050279 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
17 9521509 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
18 9050271 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ
19 9051217 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
20 9050270 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ
21 9051429 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ
22 9051510 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
23 9050277 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ
24 9051863 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
25 9050286 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
26 9050919 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ
27 9051776 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ
28 9050289 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
29 9051416 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ
30 9051462 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
31 9051218 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
32 7521105 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
33 7521107 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
34 7521109 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Γ ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
35 7521111 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Δ ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
36 7521027 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΒΔΑ Ε.Π.Ε. – BLOSSOM PRESCHOOL EDUCATION
37 7521175 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΓΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΖΑ
38 7521083 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – Π. & Ι. ΠΙΠΕΡΗ Ο.Ε. – ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ
39 7521187 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΕΒΕΛΥΝ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗ
40 7521131 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ
41 7521177 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ
42 7521029 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ
43 7521081 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – FRIENDSHIP BABY
Μετάβαση στο περιεχόμενο