Συνάντηση εργασίας Δ/ντή Π.Ε. Ανατ. Αττικής με Δ/ντές- Δ/ντριες Π.Ε. Ανατ. Αττικής μέλη των Σχολικών Επιτροπών των 13 Δήμων της Ανατ. Αττικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο