Συνάντηση διαδικτυακής ενημέρωσης σχετικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή

Μετάβαση στο περιεχόμενο