Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – (Ε.Φ. 1019-206-9910700) για τον μήνα: ΙΟΥΝΙΟ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο