Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Aνατ. Αττικής – (Ε.Φ. 1019-206-9910700) για τον μήνα: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο