Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής – (Ε.Φ. 1019-206-9910700) για τον μήνα: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο