Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Aν. Αττικής – ( Ε.Φ. 1020- 206-9910700) για τον μήνα Ιούνιο 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο