Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Aν. Αττικής – (Ε.Φ. 1019-206-9910700) για τον μήνα : ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο