Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Aν. Αττικής – ( Ε.Φ. 1019-206-9910700) για τον μήνα: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο