Πρόσκληση – Θέμα Α: Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κλ. ΠΕ06 και ΠΕ11 / Θέμα Β: Αίτηση τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ κλ. ΠΕ06 και ΠΕ11

Μετάβαση στο περιεχόμενο