Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικου για τον εμπλουτισμό του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής και την προώθηση του έργου του εκπαιδευτικού Θε.Α.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο