Πρόσκληση σε επιμορφωτική δια ζώσης ημερίδα του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας με θέμα: «Βιομηχανική κληρονομιά της Ελευσίνας: Ανάδειξη και Προστασία μέσα από βιωματικές-συμμετοχικές προσεγγίσεις και ψηφιακές εφαρμογές, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Μετάβαση στο περιεχόμενο