Πρόσκληση σε επιμόρφωση με θέμα της συνάντησης είναι «Ο Ρόλος της/του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και άξονες συνεργασίας με τις/τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του τμήματος ένταξης»

Μετάβαση στο περιεχόμενο