Πρόσκληση σε επιμόρφωση με θέμα της συνάντησης είναι «Ο Ρόλος της/του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και άξονες συνεργασίας με τις/τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του τμήματος ένταξης» (1215/01-12-2023)

Μετάβαση στο περιεχόμενο