Πρόσκληση προς τους εκπ/κούς ΕΑΕ & εκπ/κούς ειδικής κατηγορίας της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής για υποβολή Δήλωσης Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

g_prosopikou

Πρόσκληση προς τους εκπ/κούς ΕΑΕ & εκπ/κούς ειδικής κατηγορίας της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής για υποβολή Δήλωσης Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.33/Δ.Υ./03-05-2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

* Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία δηλώσεων βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Με εκτίμηση

Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο