Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654

Μετάβαση στο περιεχόμενο