Πρόσκληση για σύσκεψη Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων της 2ης θέσης ΣΕ ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής με θέμα: «Απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου/ Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου 2024-2025»

Μετάβαση στο περιεχόμενο