Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπ/κών Π.E. & Δ.E. Γενικής Εκπαίδευσης, υποψηφίων κλ. ΠΕ05-Γαλλικής, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει) και Τροποποίηση Απόφασης 50316/Ε1/04-05-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο