Πρόσκληση εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών & Εξετάσεων, στη Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘ και στις ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ – σχολικό έτος 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο