Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτέρευση του 5ου Δ.Σ. Παλλήνης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΕΠΕΑ) Καρπενησίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο